Despre
program.

CE NE-AM PROPUS ȘI SPIRITUL PROGRAMULUI VIZIONAR

De ce?

Știm că ONG-urile tinere au nevoie de sprijin în eforturile lor de fundraising și că există mult mai mult potențial de a face fundraising în România. Prin acest program ne-am propus să consolidăm sustenabilitatea financiară, capacitatea de fundraising strategic și guvernanța a 12 ONG-uri din domeniile de dezvoltare locală și comunitară, educație și ale unor organizații sociale axate pe oferirea de asistență și servicii sociale directe unor persoane vulnerabile sau dezavantajate.

Spiritul programului

Cooperare și deschidere, lucrul adaptat, o călătorie „răbdătoare”, un mediu în care să ne încurajăm reciproc, instrumente utile și personalizate și orientare spre acțiune. Viziunea și acțiunea fac casă bună împreună, iar obiceiurile bune susțin schimbarea de care ONG-urile au nevoie ca să-și crească impactul.

DE CE SĂ TE ÎNSCRII ȘI CUM TE AJUTĂ PROGRAMUL?

Ne-am propus să oferim o experiență de participare și învățare complexă și completă, pentru a răspunde nevoilor celor 12 ONG-uri din program. Iată principalele activități de sprijin și învățare:

1. „Growth Camps” – tabere de creștere.

Cele două tabere, prima organizată în luna iulie 2022, sunt evenimente de învățare gândite de echipa Synerb si NorSensus Mediaforum, partenerul nostru din Norvegia.

În cadrul acestor tabere vom aborda teme importante de fundraising cum sunt: planificare strategică, comunicare, storytelling, fundraising instituțional strategic, dezvoltarea unui board, alcătuirea unor consorții, networking și antreprenoriat social.

De exemplu, prima tabără va aborda temele de „Planificare strategică, comunicare și fundraising strategic”, având ca scop (re)definirea viziunii strategice a organizațiilor participante, măsurarea impactului, „felierea” misiunii și crearea de programe și a unui plan realist de strângere de fonduri, comunicarea prin storytelling vizual, care să susțină programele, respectiv fundraising strategic, cu accent pe trei elemente cheie: implicarea companiilor, modalități de a face fundraising de la donatori individuali și dezvoltarea abilităților de a citi ghidurile unor apeluri și de a scrie proiecte.

Activitățile de formare se vor axa pe prezentarea și explorarea principalelor oportunități de finanțare pentru mediul ONG din România și se vor finaliza, dincolo de dobândirea unor cunoștințe teoretice și înțelegerea sectorului local, prin elaborarea unui plan suplu de fundraising.

La aceste evenimente vom invita și o serie de experți sau facilitatori care vor interacționa cu cohorta de ONG-uri. Aceștia sunt oameni cu o experiență relevantă și semnificativă pe o nișă de fundraising și vor oferi participanților informații detaliate despre cum să-și implementeze planul de fundraising pe diverse segmente de fundraising (ex. fundraising individual de la donatori persoane fizice).

Cele două tabere vor avea câte o durata de 2.5 zile fiecare. Vom căuta un loc liniștit, din mediul rural sau periurban, ușor accesibil tuturor participanților.

2. Sprijin direct și mentorat din partea echipei Synerb.

După primul „Growth Camp” – tabăra de creștere – începe etapa de sprijin direct pentru fiecare dintre cele 12 organizații din programul „Vizionar”.

Vom oferi sprijin fiecărui ONG, cu răbdare si consecvență, prin trei metode uzuale și practice:

1) vom acorda mentorat personalizat, până la sfârșitul programului, cu o frecvență în funcție de nevoile fiecărui ONG (însă cel puțin o dată pe lună), pe teme cheie de fundraising strategic, leadership strategic și de comunicare.

2) vom oferi feedback și ghidaj pe ideile/aplicațiile de proiect ale ONG-urilor, pe prezentările pentru finanțatori și alte documente strategice elaborate și vom lucra pentru a crea un plan suplu de fundraising.

3) vom oferi sprijin tehnic pentru crearea unor instrumente practice, în funcție de nevoile ONG-urilor din cohortă.

Această etapă va dura 18 luni. Scopul acestor sesiuni este ca liderii ONG-urilor să-și dezvolte abilitățile și curajul de a scrie proiecte bune, să obțină resurse financiare suplimentare, să-și dezvolte un board de management sau consultativ și ariile strategice cheie de fundraising care să le crească performanța. Vom crea un sistem agil de fundraising și vom urmări rezultatele împreună.

3. Mentorat extern.

După ce vom determina nevoile precise ale fiecărei organizații din program, vom demara un „proces de potrivire” cu unul sau mai mulți mentori externi (vezi lista lor aici), și vom stabili exact formatul de mentorat, de 1, 3, 6, sau 9 ședințe, în funcție de complexitatea nevoilor fiecărui ONG și mărimea „hop”-ului pe care trebuie să-l depășească.

4. Vizite de lucru.

Știm că întâlnirile față în față pot fi mai productive și ne dorim, de asemenea, să vedem comunitățile în care cele 12 organizații funcționează. Ca atare, în luna 10 a proiectului, vom organiza o vizită pe teren la sediul sau locul unde ONG-urile din program își desfășoară activitatea.

Scopul vizitelor pe teren este de a oferi sprijin nu doar liderilor ONG-urilor, ci și echipelor din organizațiile înscrise în program, printr-o serie de conversații de grup sau micro-traininguri, în funcție de nevoi și solicitări. Planurile se pot schimba, în funcție de cum evoluează pandemia, iar în acest caz putem găsi soluții alternative de sprijin.

CRITERII ȘI PROCESUL DE SELECȚIE

Criteriile de selecție

Iată cele trei tipuri de criterii pe care le vom lua în considerare în procesul nostru de selecție.

I. Criterii minime de eligibilitate – evaluate cu DA sau NU:

1. Buget anual mai mic sau egal cu 50,000 EUR

2. Mărimea echipei – minim două persoane dedicate organizației, voluntari, angajați, membri sau co-fondatori

3. Minim două proiecte relevante desfășurate, cu activități clare și rezultate convingătoare/relevante

4. Viziune și istoric de impact relevant pentru o categorie socială clar identificată și descrisă, în misiunea, viziunea, programele sau descrierile organizației.

5. Organizația să activeze într-unul dintre domeniile de dezvoltare locală și comunitară, social sau educație, conform definiției de mai jos.

Dezvoltare locală și comunitară:

Organizații din mediul rural, urban mic sau urban, care și-au propus să revitalizeze comunitățile în care funcționează, prin programe sau inițiative punctuale sau complexe prin care răspund nevoilor comunității locale. Exemple orientative: revitalizare economică locală prin stimularea inovației sau a turismului, stimularea creării unor locuri de muncă, creșterea implicării civice locale, crearea/administrarea unui hub/centru comunitar, dezvoltarea unor soluții pentru accesul comunității la servicii de bază (ex. financiare, transport ș.a.), valorizarea și promovarea unor tradiții locale care să dezvolte, direct sau indirect, comunitatea etc. Organizațiile culturale care produc sau organizează programe pentru a dezvolta la nivel local comunitățile unde operează sunt eligibile, în funcție de impactul și natura activităților. Aceste organizații trebuie să arate că produc o schimbare pe termen mediu-lung și nu se limitează doar la organizarea unor evenimente punctuale, indiferent de dimensiunea acestora.

Social.

Organizații care oferă sprijin direct, asistență sau servicii sociale, acreditate sau în regim ocazional, unor categorii de persoane dezavantajate sau vulnerabile. Exemple: ONG-uri care dezvoltă programe sau oferă servicii pentru cei în vârstă, pentru copii, imigranți, persoane cu dizabilități ș.a. Organizațiile culturale care produc sau organizează programe pentru o categorie socială dezavantajată sau vulnerabilă sunt eligibile, dacă activitatea socială este o parte importantă din viziunea de impact a organizației: ex. teatru făcut pentru /cu persoane cu dizabilități sau orice formă / produs / program / serviciu artistic care poate ameliora situația și viața unor persoane vulnerabile sau dezavantajate.

Educație.

Organizații care oferă programe complementare, non-formale sau alternative educaționale unor persoane defavorizate sau vulnerabile. Exemple: traininguri sau cursuri complementare, calitative, oferite unor tineri pentru ca aceștia să-și găsească un loc de muncă, cursuri pentru imigranți, cursuri pentru seniori pentru a-i califica/recalifica și altele.

Școlile private și inițiativele educaționale care și-au propus să dezvolte servicii, programe și/sau activități exclusiv pentru beneficiarii lor nevulnerabili, organizațiile care vor să construiască o infrastructură/platformă privată educațională accesibilă doar prin plata unor sume/tarife consistente de înscriere sau de participare la activitățile instituției NU sunt eligibile în acest program. Synerb își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare despre beneficiarii unor instituții educaționale private.

6. Să NU participe/să fie înscris(ă)/să nu fi obținut un răspuns definitiv de participare la un alt program de accelerare finanțat de către/prin ACF cu focus pe consolidarea sustenabilității financiare/capacității de fundraising sau dezvoltare organizațională care include un modul consistent de dezvoltare a capacității de fundraising.

7. Organizația să bifeze, în momentul trimiterii formularului, termenii privind GDPR, citirea termenilor și a politicii de confidențialitate, să fie de acord cu termenii participării la program, să-și fi îndeplinit obligațiile legale și fiscale (date autodeclarate) și să nu fie într-o situație de risc de management sau guvernanță, să nu fie în situație de incompatibilitate sau în opoziție cu programul ACF și/sau termenii de colaborare cu Synerb, descrise mai jos.

 • „Ca datele mele personale trimise prin acest formular să fie prelucrate de către Asociația Synerb Venture Catalyzer – Catalizatorul de inițiative Synerb, conform Politicii de confidențialitate generale Synerb și conform Termenilor și condițiilor de utilizare a platformei și Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), care are directa aplicabilitate in toate statele membre, inclusiv în România, începând cu data de 25 mai 2018, prin completarea acestui chestionar, sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Asociația Synerb Venture Catalyzer – Catalizatorul de inițiative Synerb ca persoană juridică, CUI: 41428935, Timișoara, str. Banatul nr. 1, în scopul evaluării aplicației mele pentru participarea la programul Vizionar. Am luat la cunoștință aceste condiții și pot contacta, de asemenea, oricând persoana desemnată din cadrul Synerb pentru gestionarea acestor date personale la adresa zoltan@synerb.org, Zoltan Bereczki.”
 • „În cazul în care organizația mea va fi selectată în programul Vizionar, sunt de acord să desemnez o persoană care să participe la toate activitățile programului (tabere, sesiuni de mentorat, scriere de proiecte, organizarea unor evenimente, întâlniri cu mentori externi ș.a, conform descrierii detaliate din program), voi semna un contract de colaborare cu Synerb, având posibilitatea de a negocia și discuta în prealabil drepturile și obligațiile mele.”
 • „Organizația mea și-a îndeplinit toate obligațiile legale și fiscale, nu este în curs de dizolvare și nu se află într-o situație critică în ceea ce privește guvernanța internă sau managementul – relație compromisă între fondatori, board și echipa executivă, conflicte insurmontabile între AG-ul și echipa executivă, ș.a. – și că, în activitatea mea, organizația mea respectă valorile programului ACF și ale Synerb.”
 • „În cazul în care bugetul organizației mele provine în proporție de peste 50% de la persoane juridice care produc și comercializează în mod direct armament, muniții, explozibil, tutun sau produse derivate din tutun, sau care desfășoară sau obțin direct fonduri din activități de jocuri de noroc și pariuri, sau de la entități sau persoane juridice care produc sau comercializează alcool și a căror cifră de afaceri provine în proporție de peste 50% din producerea, distribuirea sau promovarea unor produse alcoolice, sau de la persoane juridice care au provocat daune majore și au fost condamnate pentru infracțiuni împotriva mediului, voi divulga aceste informații despre mixul meu de finanțare, luând la cunoștință că Synerb are o serie de limitări statutare în a lucra cu o serie de organizații și va efectua o analiză extinsă pentru a determina, de la caz la caz, eligibilitatea mea de a colabora cu Synerb.”

II. Criterii de ponderare – evaluare prin gruparea organizațiilor în grupe de selecție.

8. Cel puțin jumătate din organizațiile incluse în program vor fi din mediul rural și urban mic, iar cealaltă jumătate din mediul urban. Vom selecta 6 organizații din mediul rural sau urban mic și 6 organizații din mediul urban.

III. Criterii calitative, de departajare – evaluare prin punctaj, scor maxim 33 de puncte.

9. Motivația și angajamentul de a se înscrie în programul Vizionar (maxim 8 puncte)

Motivele participării la program sunt descrise clar și coerent, organizația vede participarea la program ca un pas important în dezvoltarea organizației și creșterea abilităților de fundraising, organizația poate aloca timpul necesar pentru program.

10. Viziune organizațională de dezvoltare (maxim 14 puncte)

Organizația are o viziune pentru creșterea impactului social, cantitativ sau calitativ, formulate clar, preferabil pe termen lung. Ne vom uita la descrierea misiunii, istoricul de proiecte, proiectele în plan și materialele/linkurile organizaționale, dacă există și ne sunt trimise.

Nevoi clare și stringente de sprijin (maxim 11 puncte)

Organizația descrie clar nevoile și punctele slabe în procesele sale de fundraising, este conștientă de dificultățile în fundraising, viziunea de fundraising exprimată arată că organizația vrea să facă mai multe activități de fundraising sau să dezvolte semnificativ unele eforturi existente, comparativ cu ce a făcut în trecut.

Procesul de selecție – pașii.

 1. Echipa de jurizare va fi formată din 2 membri ai echipei Synerb.
 2. Fiecare aplicație va fi evaluată întâi pentru a determina dacă întrunește criteriile minime de eligibilitate.
 3. Organizațiile care nu respectă criteriile minime de eligibilitate nu vor mai fi punctate pe criterii calitative de departajare și vor fi eliminate din evaluare.
 4. ONG-urile care întrunesc criteriile minime vor fi împărțite în două grupe de evaluare, 1) urban și 2) rural și urban mic, împreună.
 5. Fiecare aplicație va fi punctată utilizând criteriile descrise mai sus, de către fiecare evaluator în parte, iar nota finală a fiecărui aplicant se va calcula făcând media punctajelor individuale ale evaluatorilor.
 6. Lista celor 12 câștigători va fi compusă din clasamentul primelor 6 ONG-uri din grupa de evaluare urbană și 6 ONG-uri din grupa de evaluare rural și urban mic.
 7. Synerb va publica lista celor 12 ONG-uri incluse în program și o listă suplimentară de rezervă de 3 organizații, care vor fi incluse în program doar dacă și atunci când organizațiile de pe lista celor 12 nu semnează contractele sau se răzgândesc. Lista va fi publicată în ordine alfabetică. Synerb nu va oferi feedback și/sau justificări organizațiilor neselectate și nici detalii despre punctajul obținut.

Modul de evaluare calitativă a aplicațiilor.

În cadrul procesului de selecție vom evalua calitatea răspunsurilor fiecărui ONG – viziune, impact, nevoi – și nu cunoștințele sau experiența de fundraising. Nu vom depuncta lipsa unor sisteme de fundraising. Scopul programului este de a sprijini organizațiile cu o viziune solidă și voință de creștere sau consolidare.

CONDIȚII ȘI MODUL DE COLABORARE, ANGAJAMENTUL TĂU NEFINANCIAR

Cost.

Participarea ONG-urilor în program este gratuită. Synerb acoperă toate cheltuielile de participare la cele două tabere – masă, cazare, transport – pentru un/o participant(ă)/organizație și costurile cu experții sau facilitatorii implicați în program care oferă servicii/asistență ONG-urilor.

Condiții – timpul alocat și participarea.

Schimbarea durează și rezultatele se văd în timp. Organizațiile selectate în program își pot atinge obiectivele investind un minim de:

 • 3 zile / an pentru a participa la taberele de creștere, alături de celelalte 12 organizații vizionare;
 • o întâlnire de sprijin / lună (2 ore) cu echipa Synerb
 • între 2 și 18 ore / pe toată durata programului, pentru a lucra cu un profesionist din rețeaua noastră, în funcție de nevoile lor;
 • Timp pentru a cere feedback, lucrul pe documentele de fundraising, scriere de proiect, sesiuni de brainstorming sau alte ingrediente magice pentru a crește finanțările pentru organizațiile lor. Din experiența noastră, organizațiile în creștere alocă un minim de 20 de zile intense de lucru pe an pentru activități concrete de fundraising.
 • Angajament de participare de 18 luni.

Recomandarea noastră este ca liderii ONG-urilor (președinte, manager, director executiv, co-fondator) să fie implicați constant în acest proces, pe toată durata programului, alături de cel puțin 1-2 membri din echipa lor – angajați sau voluntari.

Condiții – documente obligatorii și urmărirea performanței.

Ca în orice călătorie de impact, ne vom asigura că știm de unde am pornit și unde vrem să ajungem. Ca lucrurile să fie clare de la început, vom ruga fiecare organizație să ne trimită o serie de documente contabile (ex. bilanț) și organizaționale, ca noi să putem determina valorile de referință – baseline-ul de la care pornim la drum. Vom colecta, de asemenea, o serie de informații strategice despre organizațiile din program și vom solicita completarea unor formulare de autoevaluare sau chestionare online, unele obligatorii prin natura programului (2-3 pe an), dar și unele opționale, pentru a descoperi nevoile și oportunitățile de dezvoltare ale fiecărui ONG din cohortă.

Comunicare.

Micile victorii, programele voastre și bucuria de a lucra împreună vor face parte din campania noastră de comunicare. Vă vom ruga să ne ajutați în eforturile noastre de a comunica despre călătoria fiecărui ONG, cu poze, citate, povești și materiale care să dea curaj și altor persoane din sectorul neguvernamental din România.

Semnarea unui contract de cooperare și asistență.

Pentru ca lucrurile să fie transparente și clare, vom formaliza colaborarea noastră prin semnarea unui contract de cooperare, în care vom defini clar procedura de lucru, obligațiile părților, nevoile fiecărui ONG și toate detaliile importante, inclusiv chestiunile GDPR și alte formalități.

DESPRE OAMENII DIN PROGRAM

Pe perioada de desfășurare a programului, vei colabora cu echipa Synerb – cu Sonia, Mara și Zoltan – și cu o serie de mentori cu experiență în fundraising, comunicare, crowdfunding sau scriere de proiecte. Toți oamenii implicați în program au crescut ONG-uri la început de drum sau au ajutat de-a lungul timpului un număr semnificativ de ONG-uri și lideri din societatea civilă locală în drumul lor spre consolidare sau creștere. Vei cunoaște o parte dintre acești oameni atât în cadrul „Growth Camp”-urilor, dar și cu ocazia întâlnirilor de mentorat cu ei. Procesul de „matching” – potrivirea ONG-urilor din cohortă cu mentorii – va ține cont atât de nevoile organizațiilor, cât și de disponibilitatea comună a mentorilor și liderilor ONG de a lucra împreună pentru a rezolva o problemă.

CALENDARUL PROGRAMULUI, DE LA APLICARE PÂNĂ LA START

Iată pe scurt cum se va desfășura programul și principalele activități pe care le-am planificat:

 1. Ai vrea să afli mai multe despre program? În data de 12 aprilie, 2022, ora 11.00 te așteptăm la evenimentul de lansare al programului, pe zoom, aici:

  https://zoom.us/j/99807701212

 2. Aplică la program aici, link, până la data de 23 mai, 2022.
 3. Facem selecția în perioada 24-31 mai, 2022. 
 4. Publicăm lista organizațiilor alese pe Facebook, Linkedin și site-ul vizionar.synerb.org. Îți trimitem, de asemenea, și un mail în data de: 1 iunie 2022.
 5. Ne întâlnim pe Zoom pentru a ne cunoaște mai bine, iar ulterior semnăm un contract de colaborare, în săptămâna 2 – 10 iunie, 2022.
 6. Te așteptăm la primul „Growth Camp”, în perioada 29 iunie – 1 iulie, 2022.
 7. Pregătim terenul pentru lucru și potrivim mentorii. Începând cu luna iulie, 2022, timp de 18 luni

DESPRE ACF, SYNERB ȘI NORSENSUS MEDIAFORUM

Despre Active Citizens Fund

Susținerea societăţii civile reprezintă o prioritate cheie pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021, acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice. Zece procente din totalul sumelor disponibile la nivel de țară sunt alocate unui program pentru societatea civilă în fiecare din statele beneficiare, intitulat Active Citizens Fund, care în România are o valoare totală de 46.000.000 euro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 accesați www.eeagrants.org.

Despre Synerb

Sprijinim organizațiile și antreprenorii motivați social în dezvoltarea unor programe și inițiative care să contribuie la creșterea bunăstării și reducerea decalajelor social – economice în comunitățile vulnerabile sau marginalizate. Impactul nostru final înseamnă locuri de muncă decente, venituri pentru cei vulnerabili, oameni instruiți, organizații locale puternice, sustenabile și comunități prospere.

Synerb este o organizație nonprofit, neguvernamentală și apolitică.

https://synerb.org/ro/

Despre Norsensus Mediaforum, Oslo, Norvegia

Norsensus Mediaforum este o organizație media non-profit, o asociație, ce are ca scop promovarea alfabetizării media, a comunicării strategice și a dezvoltării capacității societății civile prin construirea unor competențe media, comunicare și abilități digitale. Activitățile și expertiza Norsensus Mediaforum includ educație media și jurnalismul, dezvoltarea de instrumente online și conținut digital de media, digitalizare, gamificare, storytelling vizual, media și comunicare strategică, dezvoltarea capacității prin traininguri, ICT și servicii de comunicare, dezvoltarea de curricule, cercetări și publicații.

https://norsensus.no/?lang=en